Riving

Rive hus og bygge nytt? Jeg har over 40 års erfaring med rivningsoppdrag – med komplett maskin- og utstyrspark.

Jeg tilbyr komplett rivning av bygg – fra bolighus til større bygningsmasser, både for private (fastboende og hytteeiere) og bedrifter. Jeg tilbyr også bortkjøring av rivningsmasser og avfall, samt at jeg gjør en opprensking i grunnen dersom det er ønskelig.

Med alle nødvendige godkjenninger på plass, skal du føle deg trygg på at arbeidene utføres slik at sikkerhet for personer, gjenstander og miljøet ivaretas.

rivingsarbeider-per-arne-bjorn-entreprenorfirma

Har du spørsmål om hvordan jeg kan hjelpe deg med ditt neste rivningsprosjekt? Jeg leverer til avtalt tid og pris.

Ta kontakt om riving

riving-hus-per-arne-bjorn-entreprenorfirma-liggende