Tjenester

Jeg utfører alt innen graving, grunnarbeid, drenering, transport, riving og steinmuring for private (fastboende og hytteeiere), bedrifter og kommune. Jeg tilbyr også salg og utleie av bygg- og anleggsutstyr.

grunnmur-graving-isolasjon-per-arne-bjorn3

Graving og grunnarbeid
Trenger du hjelp med grave- og tomtearbeidet? Jeg får jobben gjort til avtalt tid. Jeg utfører graving og grunnarbeid av tomter, vei, vann og avløp på små og store anlegg, for private (fastboende og hytteeiere), bedrifter og kommune.

Les mer om graving

grastensmur-stenmuring-mur-per-arne-bjorn-entreprenorfirma

Steinmuring og belegningsstein
Ønsker du støttemur eller nye heller til ditt uteområde? Jeg hjelper deg, slik at du kan få akkurat det uteområdet du ønsker deg!

Les mer om steinmuring

grunnmur-drenering-graving-isolasjon-per-arne-bjorn6

Drenering og grøfting
Jeg tilbyr drenering av hus og hytte med drenering rundt grunnmur, graving av drensgrøfter, jorder og friarealer m.m.

Les mer om drenering

transport-graving-veiarbeid-vedlikehold-per-arne-bjorn

Transport
Jeg transporterer de fleste typer fyllmasser med grus, sand, pukk, stein, jord og leire. Velg mellom å hente på uttak eller få det levert direkte hos deg.

Les mer om massetransport

riving-hus-per-arne-bjorn-entreprenorfirma

Riving
Rive hus og bygge nytt? Jeg tilbyr komplett rivning av bygg – fra bolighus til større bygningsmasser, både for private og bedrifter.

Les mer om riving

snobroyting-snorydding-bortkjoring-av-sno-per-arne-bjorn-1

Snørydding, brøyting og strøing
Jeg hjelper deg med vintervedlikeholdet – enten ved behov eller med fast brøyteavtale.

Les mer snørydding og brøyting

byggmateriell-utstyr-til-salgs-alvdal-per-arne-bjorn

Salg og utleie
Jeg selger diverse byggmateriell til grunnarbeid og tomtearbeid, og tilbyr utleie av utstyr.

Les mer om salg og utleie av byggmateriell