Salg

Skal du bygge grunnmur eller fornye i hagen? Jeg selger byggmateriell til tomtearbeid.

Salg og levering av byggmateriell

  • Betongkummer og kloakktanker av alle typer og størrelser
  • Vannledning, kloakkrør, drensrør og stikkrenner
  • Markisolasjon
  • Fiberduk
  • Grus og pukk

I tillegg tilbys også:

  • forskalingsblokk
  • støttemurblokk
  • belegningsstein
  • spalteplank fra Morken betong

Er dette av interesse, ta kontakt for tilgjengelighet og pris.