• 900 12 989

Anleggsadresse
Industriveien 74
Plassen
2560 Alvdal

Entreprenør Per Arne Bjørn
Bjønnmorka 3
2560 Alvdal

Org.nr.: NO 958 371 438 MVA