Selger alt av betongkummer, rør, markisolasjon, fiberduk og grus/pukk.

I tillegg tilbys forskalingsblokk, støttemurblokk, belegningsstein og spalteplank fra Morken betong.

Ta kontakt for mer informasjon

IMG0955
IMG0954
IMG0956
IMG0957
IMG0958
IMG0959
Belegningsstein-25
Belegningsstein-34
Belegningsstein4
Forskalingsblokk-20-cm4